na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 3373
Trước & đúng hạn: 3373
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:02:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THỊ TRẤN NAM SÁCH - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: UBND thị trấn Nam Sách số 18 Mạc Thị Bưởi - Khu La Văn Cầu

Điện thoại: 03203754420

Email: UBNDthitrannamsach@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 8,611