na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2622
Trước & đúng hạn: 2622
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/08/2022 23:01:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THỊ TRẤN NAM SÁCH - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: UBND thị trấn Nam Sách số 18 Mạc Thị Bưởi - Khu La Văn Cầu

Điện thoại: 03203754420

Email: UBNDthitrannamsach@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 32
Tất cả: 14,974